Prijava SUDJELOVANJA NA KONFERENCIJI

Za sudjelovanje na konferenciji potrebno se prijaviti ispunjavanjem obrasca dostupnog na ovoj stranici, a potvrdu o plaćenoj kotizaciji potrebno je dostaviti e-mailom na obveznopravo@net.efzg.hr.

Rok za prijavu

Za sudjelovanje na konferenciji potrebno se prijaviti najkasnije do 10. prosinca 2019. godine.

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji iznosi:

  • za rane prijave (do 31. listopada 2019.): 1000 kn (800 kn + PDV)
  • za prijave nakon 1. studenoga 2019.: 1250 kn (1000 kn + PDV)

Kotizacija obuhvaća:

  • knjigu sažetaka i materijale s konferencije;
  • napitke i ručak u stankama.

Kotizaciju za sudjelovanje na konferenciji potrebno je uplatiti na žiro račun Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

  • IBAN: HR0723600001101351242, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. sa sjedištem u Zagrebu
  • poziv na broj: 6018

U opis plaćanja molimo navesti "Konferencija o obveznom pravu" te prezime i ime sudionika.

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji molimo dostavite e-mailom na obveznopravo@net.efzg.hr.

Plaćanja kotizacije oslobođeni su autori čiji su radovi prihvaćeni za izlaganje na konferenciji te studenti.

Prijava prijedloga izlaganja

Sudionici koji podnose prijedloge izlaganja na konferenciji ne moraju se za sudjelovanje na konferenciji posebno prijavljivati putem obrasca dostupnog niže na ovoj stranici, već je dostatno prijaviti prijedlog izlaganja na obrascu dostupnom ovdje ili putem e-maila na adresu obveznopravo@net.efzg.hr, najkasnije do 1. listopada 2019. godine.

Prijava sudjelovanja na konferenciji

Sudionici koji na konferenciji sudjeluju bez izlaganja rada trebaju se za sudjelovanje na konferenciji prijaviti putem obrasca dostupnog na ovoj stranici najkasnije do 10. prosinca 2019. godine, a potvrdu o plaćenoj kotizaciji dostaviti putem e-maila na adresu obveznopravo@net.efzg.hr.