Prijava SUDJELOVANJA NA KONFERENCIJI

Rok za prijavu

Za sudjelovanje na prvoj Zagrebačkoj međunarodnoj konferenciji o obveznom pravu bilo se potrebno prijaviti najkasnije do 10. prosinca 2019., u 9:00 sati.

Prijave za sudjelovanje na konferenciji su zatvorene.

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji iznosi:

  • 1250 kn (1000 kn + PDV)

Kotizacija obuhvaća:

  • knjigu sažetaka i materijale s konferencije;
  • napitke i ručak u stankama.

Kotizaciju za sudjelovanje na konferenciji potrebno je uplatiti na žiro račun Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

  • IBAN: HR0723600001101351242, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. sa sjedištem u Zagrebu
  • poziv na broj: 6018

U opis plaćanja molimo navesti "Konferencija o obveznom pravu" te prezime i ime sudionika.

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji molimo dostavite e-mailom na obveznopravo@net.efzg.hr.

Plaćanja kotizacije oslobođeni su autori čiji su radovi prihvaćeni za izlaganje na konferenciji te studenti preddiplomskog i diplomskog studija.