Prijava SUDJELOVANJA NA KONFERENCIJI

Za sudjelovanje na konferenciji potrebno se prijaviti ispunjavanjem obrasca dostupnog na ovoj stranici, a potvrdu o plaćenoj kotizaciji potrebno je dostaviti e-mailom na obveznopravo@net.efzg.hr.

Rok za prijavu

Za sudjelovanje na konferenciji potrebno se prijaviti najkasnije do 10. prosinca 2019., u 9:00 sati.

Prijave za sudjelovanje na konferenciji bit će otvorene dok ne budu popunjena sva slobodna mjesta. Preporučujemo ne čekati posljednji trenutak za prijavu, s obzirom na moguće zatvaranje prijava i prije 10. prosinca 2019.

Autori čiji su prijedlozi prihvaćeni za izlaganje na konferenciji ne moraju se za konferenciju posebno prijavljivati ispunjavanjem obrasca dostupnog na ovoj stranici. Autori izlaganja oslobođeni su troška kotizacije, no organizator konferencije nije u mogućnosti snositi troškove putovanja i smještaja.

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji iznosi:

  • 1250 kn (1000 kn + PDV)

Kotizacija obuhvaća:

  • knjigu sažetaka i materijale s konferencije;
  • napitke i ručak u stankama.

Kotizaciju za sudjelovanje na konferenciji potrebno je uplatiti na žiro račun Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

  • IBAN: HR0723600001101351242, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. sa sjedištem u Zagrebu
  • poziv na broj: 6018

U opis plaćanja molimo navesti "Konferencija o obveznom pravu" te prezime i ime sudionika.

Potvrdu o plaćenoj kotizaciji molimo dostavite e-mailom na obveznopravo@net.efzg.hr.

Plaćanja kotizacije oslobođeni su autori čiji su radovi prihvaćeni za izlaganje na konferenciji te studenti preddiplomskog i diplomskog studija.