MEĐUNARODNI PROGRAMSKI ODBOR

Predsjednik Međunarodnog programskog odbora

Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članovi Međunarodnog programskog odbora

Izv. prof. dr. sc. Loris Belanić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Izv. prof. dr. sc. Marko Bevanda, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Tomislav Borić, Pravni fakultet Sveučilišta u Grazu

Prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Saša Nikšić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Silvija Petrić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Prof. dr. sc. Meliha Povlakić, Pravni fakultet Sveučilišta u Sarajevu

Red. prof. dr. Saša Prelič, Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru

Prof. dr. sc. Nina Tepeš, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Ivan Tot, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zamjenik predsjednika Međunarodnog programskog odbora