PROGRAMSKI I ORGANIZACIJSKI ODBOR

Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu (12. i 13. prosinca 2019.)

Međunarodni programski odbor

Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (predsjednik Odbora)

Izv. prof. dr. sc. Loris Belanić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Izv. prof. dr. sc. Marko Bevanda, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Tomislav Borić, Pravni fakultet Sveučilišta u Grazu

Prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Saša Nikšić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Silvija Petrić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Prof. dr. sc. Meliha Povlakić, Pravni fakultet Sveučilišta u Sarajevu

Red. prof. dr. Saša Prelič, Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru

Dr. Albert Ruda-González, Pravni fakultet Sveučilišta u Gironi

Prof. dr. sc. Nina Tepeš, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Ivan Tot, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (zamjenik predsjednika Odbora)

Organizacijski odbor

Doc. dr. sc. Ivan Tot, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (predsjednik Odbora)

obveznopravo@net.efzg.hr

Doc. dr. sc. Antun Bilić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Kristijan Poljanec, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu