zagrebačka međunarodna

KONFERENCIJA O OBVEZNOM PRAVU

PUBLIKACIJE

uredničke knjige

U postupku su objave četiri uredničke knjige koje će izaći tijekom 2021. kao rezultat prve Zagrebačke međunarodne konferencije o obveznom pravu:


Zvonimir Slakoper and Ivan Tot (eds), The Law of Obligations in Central and Southeast Europe: Recodification and Recent Developments (Routledge 2021)

Datum izdavanja: 17. kolovoza 2021.

Dostupna za narudžbu kod nakladnika na poveznici: Routledge.Zvonimir Slakoper and Ivan Tot (eds), Digital Technologies and the Law of Obligations (Routledge 2021)

Datum izdavanja: 30. rujna 2021.

Dostupna za narudžbu kod nakladnika na poveznici: Routledge.Zvonimir Slakoper and Ivan Tot (eds), EU Private Law and the CISG: The Effects for National Law (Routledge 2021)

Datum izdavanja: 30. rujna 2021.

Dostupna za narudžbu kod nakladnika na poveznici: Routledge.Ivan Tot i Zvonimir Slakoper (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021.)

Datum izdavanja: krajem lipnja 2021.

Knjiga će biti objavljena u tiskanom i u elektroničkom obliku, a bit će dostupna za preuzimanje i na ovim mrežnim stranicama. Sadržaj knjige dostupan je niže.


Sadržaj

Predgovor (doc. dr. sc. Ivan Tot i prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper)

Popis kratica i pokrata

Popis skraćeno citiranih djela

Dio I - ZOO: kodifikacija hrvatskoga obveznog prava

doc. dr. sc. Ivan Tot, Povodom petnaestgodišnjice ZOO-a: poredbenopravni utjecaji i dekodifikacija obveznog prava

prof. dr. sc. Marko Petrak, Kodificiranje građanskog prava u Jugoistočnoj Europi: uloga i značenje ZOO-a

prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, Intertemporalno djelovanje propisa i utjecaj na postojeće obvezne odnose

Dio II - Opći dio obveznog i ugovornog prava

doc. dr. sc. Ivan Tot, Opće uređenje zakonskih kamata: prijedlozi za hrvatsko pravo de lege ferenda

mr. sc. Radovan Dobronić, Zastoj zastare u trgovačkim ugovorima

izv. prof. dr. sc. Loris Belanić i izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, Zabluda kao mana volje i njezini dosezi u suvremenom razvoju građanskog prava

prof. dr. sc. Saša Nikšić, Krivnja kod ugovorne odgovornosti za štetu

izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović, Clausula rebus sic stantibus: nastanak koncepta

Dio III - Pojedini tipovi ugovora

dr. sc. Marko Sukačić, Kupnja na pokus

doc. dr. sc. Antun Bilić, Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene kao iznimka od osnovnih načela obveznog prava

prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, Ugovor o prijevozu robe cestom kao formalan ugovor

doc. dr. sc. Tomislav Jakšić i Petra Siketić, mag. iur., Čvrste pokroviteljske izjave: općenito o pokroviteljskim izjavama, sadržaj obveze i određenost činidbe, pravni temelj odgovornosti pokrovitelja, prigovori pokrovitelja i zastara, trajanje i prestanak obveze pokrovitelja, regresni zahtjev pokrovitelja te pokroviteljske izjave ad incertas personas

prof. dr. Snežana Miladinović, O ulozi i značaju suvremenih uslužnih pravila u koncipiranju tzv. uslužnog prava

Dio IV - Izvanugovorni obvezni odnosi

Jure Jakšić, mag. prav., mag. ekon. in posl. ved i David Borlinič Gačnik, mag. prav., Poredbenopravni aspekti nasljeđivanja tražbine naknade neimovinske štete u slovenskom i hrvatskom pravu: utjecaj austrijskog prava

dr. sc. Krešimir-Franjo Šenjug, Dospijeće obveze pravične novčane naknade: primjena odredbe čl. 1103. ZOO-a u sudskoj praksi

doc. dr. sc. Henrik-Riko Held, Actio de in rem verso (verzijski zahtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu

Dio V - Nadolazeći izazovi obveznom pravu

izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Učinak Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu (EU) 2019/790 na obveznopravne odnose kod dijeljenja sadržaja zaštićenog autorskim pravom na internetu

Matej Trkanjec, mag. iur., Profesionalizacija cesije: nadolazeća NPL direktiva u okviru hrvatskog obveznog prava

dr. sc. Marko Perkušić, doc. dr. sc. Šime Jozipović i Jelena Mamut, mag. oec., mag. forens., Mogućnosti korištenja i pravnog uređenja tzv. pametnih ugovora u Republici Hrvatskoj

doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko, Elektronička zadužnica?

Kazalo pojmova

Kazalo odredaba ZOO-a

Knjiga sažetaka

Sažetci radova predstavljenih na prvoj Zagrebačkoj međunarodnoj konferenciji o obveznom pravu objavljeni su u knjizi sažetaka:

Zvonimir Slakoper i Ivan Tot (ur.), Zagreb International Conference on the Law of Obligations: Book of Abstracts (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.) [ISBN: 978-953-346-081-9].

Knjiga sažetaka tiskana je uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Ako ste zainteresirani za primjerak knjige sažetaka, javite nam se e-mailom na: obveznopravo@net.efzg.hr.

#zagreblawofobligations

Ako ste zainteresirani za primanje obavijesti o publikacijama koje će biti objavljene kao rezultat prve Zagrebačke međunarodne konferencije o obveznom pravu, idućim izdanjima konferencije te drugim s konferencijom povezanim aktivnostima, prijavite se za newsletter #zagreblawofobligations ispunjavanjem kratkog obrasca koji je dostupan: ovdje.

Pratite obavijesti o konferenciji i na Instagramu (@zagreblawofobligations).