zagrebačka međunarodna

KONFERENCIJA O OBVEZNOM PRAVU

PUBLIKACIJE


Zvonimir Slakoper and Ivan Tot (eds), The Law of Obligations in Central and Southeast Europe: Recodification and Recent Developments (Routledge 2021)

Datum izdavanja: 17. kolovoza 2021.

Dostupna za narudžbu kod nakladnika na poveznici: Routledge.Zvonimir Slakoper and Ivan Tot (eds), Digital Technologies and the Law of Obligations (Routledge 2021)

Datum izdavanja: 30. rujna 2021.

Dostupna za narudžbu kod nakladnika na poveznici: Routledge.Zvonimir Slakoper and Ivan Tot (eds), EU Private Law and the CISG: The Effects for National Law (Routledge 2021)

Datum izdavanja: 30. rujna 2021.

Dostupna za narudžbu kod nakladnika na poveznici: Routledge.Ivan Tot i Zvonimir Slakoper (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.)

Datum izdavanja: lipanj 2022.

Knjiga će biti objavljena u tiskanom i u elektroničkom obliku, a bit će dostupna za preuzimanje i na ovim mrežnim stranicama.


Knjiga sažetaka

Sažetci radova predstavljenih na prvoj Zagrebačkoj međunarodnoj konferenciji o obveznom pravu objavljeni su u knjizi sažetaka:

Zvonimir Slakoper i Ivan Tot (ur.), Zagreb International Conference on the Law of Obligations: Book of Abstracts (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.) [ISBN: 978-953-346-081-9].

Knjiga sažetaka tiskana je uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Ako ste zainteresirani za primjerak knjige sažetaka, javite nam se e-mailom na: obveznopravo@net.efzg.hr.