HRVATSKO OBVEZNO PRAVO
U POREDBENOPRAVNOM KONTEKSTU


ISSN 2939-4473 (Tisak)

ISSN 2939-4481 (Online)

Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu

Za izučavanje hrvatskog obveznopravnog poretka od neprocjenjive je važnosti poredbenopravni kontekst u kojemu je on smješten. Naime, Zakon o obveznim odnosima (ZOO) je amalgam različitih poredbenopravnih instituta i pravila recipiranih s jedne strane iz romanskih, a s druge strane iz germanskih pravnih poredaka, uz primjesu instituta i pravila preuzetih iz međunarodnih konvencija, soft law i drugih izvora te instituta i pravila transponiranih iz pravne stečevine Europske unije. Stoga su identifikacija pravnih poredaka koji su poslužili kao uzori za formuliranje pojedinih instituta ZOO-a i izučavanje razvoja tih instituta u pravnim porecima iz kojih su preuzeti izrazito važni za potpunije razumijevanje njihove uloge u hrvatskom sustavu obveznog prava i njihovo tumačenje s ciljem otklanjanja postojećih nedorečenosti i proturječnosti.

Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu nakladnička je cjelina pokrenuta 2022. godine u kojoj će se kontinuirano objavljivati zbirne i samostalne znanstvene knjige posvećene hrvatskom i poredbenom obveznom pravu. Knjige će simultano biti objavljivane u tiskanom obliku te u elektroničkom obliku na ovim mrežnim stranicama. Knjige se objavljuju u otvorenom pristupu i predaju na korištenje pod licencijom Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna (CC BY-NC-ND 4.0).


Nakladnička cjelina:

Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu

ISSN 2939-4473 (Tisak)

ISSN 2939-4481 (Online)

Nakladnik:

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb

Glavni urednik nakladničke cjeline:

doc. dr. sc. Ivan Tot

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

E-mail:

obveznopravo@net.efzg.hr

Knjiga 1.

Tot I. i Slakoper Z. (ur.), Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.)

ISBN: 978-953-346-181-6 (tisak)

ISBN: 978-953-346-182-3 (PDF)


Datum objave: 5. 10. 2022.